Selger, datakontrollør og enhetsansvarlig for innholdet på dette webområdet er

Selger: Digital River, Ireland Ltd
Firmanummer: 406071
Hovedkontor: Unit 153, Shannon Free Zone West
Shannon, Co. Clare, IRELAND
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
Organisasjonsnummer.: IE6426071C
Administrerende direktør: Margaret McMahon
KT Schmidt
Publiseringsleder: General Manager, Digital River Ireland Ltd.
Bedriftens webområde: Digital River Ireland Ltd
Firmanummer: 406071
Hovedkontor: Unit 153, Shannon Free Zone West
Shannon, Co. Clare, IRELAND
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
Organisasjonsnummer.: IE6426071C
Administrerende direktør: Margaret McMahon
KT Schmidt